top of page

Economische wetenschappen

Visie op de studierichting

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie- Wiskunde).

In tegenstelling tot de studierichting 'bedrijfswetenschappen' omvat deze studierichting dus een abstracter niveau van wiskunde.

Leerlingenprofiel

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Lessentabel
Vak
Totaal
Nederlands
4
Frans
3
Engels
3
Wiskunde
5
Fysica
1
Biologie
1
Chemie
1
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Economie
4
Burgerschap
1
Levensbeschouwelijke vakken
2
Lichamelijke opvoeding
2
Groeisessie
2
Talent! (project)
bottom of page