top of page

Bedrijfswetenschappen

Visie op de studierichting

Bedrijfswetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. 

Leerlingenprofiel

Bedrijfswetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen.

Lessentabel
Vak
Lesuren
Nederlands
4
Frans
3
Engels
3
Wiskunde
4
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis & burgerschap
2
Bedrijfswetenschappen
3
Economie
2
Toegepaste informatica
1
Informaticawetenschappen
1
Levensbeschouwelijke vakken
2
Gezondheid & beweging
2
Groeisessie
1
Coaching
1
bottom of page