Ons aanbod in beeld

OV 1 staat voor sociale vorming met het oog op leven en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning
voor 👫 vanaf 13 jaar type 2, type 4 en type 9

Een team van ervaren leerkrachten en het multidisciplinair team zorgen samen voor
▶️ een gevarieerd aanbod met verschillende ateliers
▶️ een traject op maat in aangepaste groepen en lokalen
▶️ een specifieke auti-werking in de ZOM-klassen met het oog op niet-betaalde arbeid of vrijwilligerswerk
in een fijne, warme, stimulerende omgeving!

OV 3 heeft als doel je een algemene, sociale en beroepsvorming te geven, gericht op wat je nodig hebt om zelfstandig te leven en te werken

voor 👫 vanaf 13 jaar type Basisaanbod, type 4 en type 9

 

▶️ We richten drie opleidingsvormen in: Grootkeukenmedewerker, Tuinbouwarbeider en Interieurbouwer.

▶️ In het observatiejaar maak je kennis met de school en de verschillende vakken.

▶️ Nadien stippelen we samen met jou een leertraject op maat uit in de opleidingsfase: interesses, arbeidsvaardigheden, sociale vaardigheden, leren leren, Praktijk op Verplaatsing,... zijn daarin belangrijke bouwstenen.

➡️ Zo groei je door om in de kwalificatiefase op stage te gaan!

OV 2 staat voor voorbereiding op het maatschappelijk functioneren in een omgeving met ondersteuning
voor 👫 vanaf 13 jaar type 2, type 4 en type 9

Een team van ervaren leerkrachten en het multidisciplinair team zorgen samen voor
▶️ een doordachte mix tussen sociale en beroepsvorming
▶️ ateliers beroepsvorming aangepast aan interesse en de arbeidsmarkt
▶️ het optimaliseren van arbeidsvaardigheden, bijvoorbeeld door Praktijk Op Verplaatsing.

OV4 - type 9 richt zich naar jongeren met ASS die een studierichting volgen in het ASO, TSO of BSO met een specifieke organisatie en omkadering:


➡️ een aparte werking tot en met het 4de jaar met kleine klasgroepen
➡️ opvolging van de evolutie van de leerling in het kader van (re-)integratie
➡️ open en directe communicatie met ouders en hulpverleners
➡️ individuele begeleiding met duidelijke afspraken

➡️ aangepaste onderwijsmiddelen

➡️ focus op voorspelbaarheid en structuur

Zo willen we een zo veilig mogelijke leer- en leefomgeving creëren.

BuSO Woudlucht

Prosperdreef 3, 3001 Heverlee

016/38 06 66

secretariaat.buso@woudlucht.be

  • Instagram - grijze cirkel
  • Facebook - grijze cirkel
© 2019 - disclaimer