top of page

2B Economie en organisatie - maatschappij en welzijn

Lessentabel
Vak
Lesuren
PAV: thematisch werken
8
PAV: zelfstandig leren werken
3
Frans
2
Engels
3
Levensbeschouwelijke vakken
2
Economie en organisatie
5
Maatschappij en welzijn
5
Gezondheid & beweging
2
Uitdaging
1
Coaching
1
bottom of page