top of page

Economie en organisatie - maatschappij en welzijn

Lessentabel
vak
Totaal
Thematisch werken
8
Frans
2
Engels
2
ICT
1
Zelfstandig en ontdekkend leren
3
Levensbeschouwelijke vakken
2
Economie en organisatie
5
Maatschappij en welzijn
5
Lichamelijke opvoeding
2
Uitdaging
2
Groeisessie
1
Talent! (project)
bottom of page