top of page
Alternerende beroepsopleiding ABO
combinatielogo_esf_0.jpg

De alternerende beroepsopleiding (ABO) biedt BuSO OV3-leerlingen in de integratiefase, na hun initiële opleiding, een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken.
In een kwaliteitsvolle en krachtige leeromgeving, de school en de werkplek, verwerft de jongere de vereiste competenties voor zijn vakmanschap.
De alternerende opleiding kenmerkt zich door een globaal en gezamenlijk ontwikkeld pedagogisch partnerschap tussen de school en het bedrijf die een complementaire opleiding ontwikkelen. De uitwerking ervan gebeurt in een geest van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding van de jongere.

Een alternerende tewerkstelling heeft als doelstelling de kansen op reguliere tewerkstelling te verhogen door een kwalitatieve alternerende tewerkstelling uit te bouwen in reguliere bedrijven .
Onder alternerende tewerkstelling vallen vormen van werkplekleren die inhoudelijk aansluiten op de gevolgde opleiding in het Buitengewoon Secundair Onderwijs van de Opleidingsvorm 3.

Indien voor de jongere een aanwezigheid van 316 dagdelen kan aangetoond worden, waarvan minimaal 114 dagdelen aanwezigheid in de school en minimaal 175 dagdelen aanwezigheid op de werkvloer, heeft hij/zij recht op een motivatiepremie van €500 vanuit ESF.

bottom of page