Welkom op de pagina van
Opleidingsvorm 1

Benieuwd naar de werking van OV1? Scroll door de pagina en kijk eens naar de sfeerbeelden. Je kan ook doorklikken naar onze verschillende klassen.

Wat is OV1?

In opleidingsvorm 1 krijg je een algemene en sociale vorming. Je wordt voorbereid op een verblijf in een dagcentrum en/of op begeleid werk of vrijwilligerswerk in een omgeving met ondersteuning. We bieden een realistisch toekomstperspectief op vlak van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

Voor wie?

Voor jongeren vanaf 13 jaar met een matig tot ernstige mentale beperking (type 2), jongeren met een fysieke beperking (type 4) of jongeren met ASS (type 9).

OV1 in Woudlucht?

Wij vinden dat jij uniek bent en dat je de kans moet krijgen om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We willen je keuzes leren maken wat wonen, werken en vrije tijd betreft. Daarom besteden we in de klas veel aandacht aan sociale en maatschappelijke vorming. We vertrekken vanuit je mogelijkheden en talenten, waarbij we verder kijken dan de beperking. In de klaslokalen van OV1 staan rust, structuur en voorspelbaarheid centraal. Daarnaast zetten we in op jouw individuele noden. Dankzij een uitgebreid aanbod in de klas en flexibele klasgroepen vind jij een eigen plekje in onze school. Samen met je ouders en hulpverleners bouwen we aan een realistisch leer- en zorgtraject. We zien hen als belangrijke partners en vinden open communicatie essentieel.

Onze klassen
 
Website_Deel2-84.jpg

OV1 ABC

Onze ABC-klas wordt ook wel de studioklas genoemd. Dit komt omdat we zorgvuldig ingerichte huiselijke ruimtes hebben, net zoals een leefgroep. We vinden het belangrijk dat je leert samenleven en samen functioneel kan leren met het oog op de toekomst. Via een gestructureerde dagplanning, individuele taken en stappenplannen werken we aan zelfredzaamheid en sociale vorming. Huishoudelijke vaardigheden, persoonlijke lichaamshygiëne, actualiteit, ICT-vaardigheden,... zijn voorbeelden hiervan. In de atelierwerking kan je kiezen uit toneel, muziek, crea, hout, koken, tuinbouw of fijn-motorische vaardigheden. Zo kan je je talenten en interesses ontdekken en ontplooien. Je krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan een stage of sociaal-maatschappelijke training. In deze klas ligt de focus voornamelijk op activiteitengerichte dagbesteding, eventueel in combinatie met arbeidsmatige activiteiten in functie van begeleid werk of vrijwilligerswerk.

D-klas-16.jpg

OV1 D

In de D-klas volg je een gelijkaardig aanbod als in de ABC-klas. We zetten nog meer in op een rustige en huiselijke setting waarin iedereen op zijn eigen tempo werkt. We verhogen de individuele begeleiding en nabijheid waar nodig. Vanuit deze klas ben je voorbereid op activiteiten- en belevingsgerichte dagbesteding in een zorginstelling.

Z-klas-6.jpg

OV1 Z

Dit is een kleine klasgroep met een vast dagritme. De focus ligt op belevingsgerichte dagbesteding met het oog op het zintuiglijke welbevinden. Dit doen we door te snoezelen, wandelen in het bos, hippotherapie met paarden,... Er wordt zeer intensieve ondersteuning door de begeleiders voorzien. We hebben veel aandacht voor communicatie, zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en het senso-motorische domein. Zo worden onze leerlingen voorbereid op een uitstroom in een home/dagcentrum.

DSCF3251.jpg

OV1 ZOM

Binnen OV1 bieden wij een autiwerking aan in de vorm van ZOM-klassen. ZOM staat voor Zorg Op Maat. Deze klassen zijn er specifiek voor jongeren met de diagnose ASS en een (rand-)normale begaafdheid of een licht mentale beperking. We bereiden je voor op niet-betaalde arbeid of begeleid werken, begeleid wonen en zinvolle vrijetijdsbesteding.

 

De klemtoon ligt op persoonlijk welbevinden, maatschappelijke zelfredzaamheid en functioneel leren, waarbij we steeds rekening houden met je sterktes, interesses en mogelijkheden. Een leertraject op maat!

 

Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid staan in ZOM centraal. Via verschillende vakken, ateliers en stages bereiden we je zo goed mogelijk voor op een kwaliteitsvol en volwaardig leven in de maatschappij. We bieden verschillende keuzevakken aan zodat je leertraject zo goed mogelijk aansluit bij je interesses.

 

We werken in drie fasen voor een functioneel aanbod op maat. In elke fase leggen we doordachte accenten, naargelang de noodzaak van dat moment. Zo staat in fase 1 jouw welbevinden voorop en werken we later naar begeleid wonen en werken toe.

wil jij OV1 ook eens in het echt ontdekken? heb je nog een vraag?

contacteer onze ortho OV1 voor meer info of maak een afspraak.

de inschrijvingsdata vind je hier.