top of page
Welkom op de pagina van
Opleidingsvorm 1

Benieuwd naar de werking van OV1? Je kan hier alles lezen! Scroll door de pagina en kijk eens naar de sfeerbeelden. Je kan ook doorklikken naar schoolloopbaan of ons flexibel toekomstgericht aanbod in de vorm van routes.

Wat is OV1?

In opleidingsvorm 1 krijg je een algemene en sociale vorming. Je wordt voorbereid op een verblijf in een dagcentrum en/of op begeleid werk of vrijwilligerswerk in een omgeving met ondersteuning. We bieden een realistisch toekomstperspectief op vlak van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

Voor wie?

Voor jongeren vanaf 13 jaar met een matig tot ernstige mentale beperking (type 2), jongeren met een fysieke beperking (type 4) of jongeren met ASS (type 9).

OV1 in Woudlucht?

Wij vinden dat jij uniek bent en dat je de kans moet krijgen om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We willen je keuzes leren maken wat wonen, werken en vrije tijd betreft. Daarom besteden we in de klas veel aandacht aan sociale en maatschappelijke vorming. We vertrekken vanuit je mogelijkheden en talenten, waarbij we verder kijken dan de beperking. In de klaslokalen van OV1 staan rust, structuur en voorspelbaarheid centraal. Daarnaast zetten we in op jouw individuele noden. Dankzij een uitgebreid aanbod in de klas en flexibele klasgroepen vind jij een eigen plekje in onze school.

Je wordt ondersteund en uitgedaagd door een warm leerkrachten –en multidisciplinair team zodat we het best passende leer- en zorgtraject kunnen uitbouwen. Dit doen we samen met je ouders en hulpverleners. We zien hen als belangrijke partners en vinden open communicatie essentieel. 

Je leert niet alleen in de klas, maar ook buiten de schoolmuren: we gaan naar de winkel, de bib, …. Zo werken we aan belangrijke maatschappelijke en sociale vaardigheden zoals onder meer zelfredzaamheid, communicatie en ict. 

Via diverse ateliers en een sociaal-maatschappelijke training (SMT) in een dagcentrum of een stage in begeleid werk of vrijwilligerswerk bereiden we je voor op de meest geschikte dagbesteding voor jou. We werken hiervoor samen met diverse partners zoals Werkburo en een uitgebreid netwerk aan dagcentra. 

 

Ook jij wordt gemotiveerd om je eigen leertraject mee vorm te geven. Zo werken we met een groeiboek en bieden we onder meer keuzemodules aan. Samen met je ouders en hulpverleners bouwen we aan een realistisch leer- en zorgtraject. 

jouw schoolloopbaan
Onze klassen

OV1 verloopt in twee fasen. Fase 1 is de oriënteringsfase en hierbinnen hebben we verschillende mozaïekklassen. Leerlingen worden in klassen ingedeeld op basis van diverse criteria, met name cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, psycho-motorische ontwikkeling en zelfredzaamheidsniveau. Elke klas legt zijn eigen accenten op niveau van beleving, senso-motorische aanpak en uitdaging op maat. Je krijgt een brede basisvorming met hierin onder andere ICT, functionele taal –en rekenvaardigheden in de vorm van keuzemodules en projecten. Daarnaast heb je ook BT. Dit staat voor Basis Technieken met onder andere: knippen en plakken, ordenen op diverse criteria, snijtechnieken, kooktechnieken, tuintechnieken,… We zetten in op een uitgebreide beeldvorming om jouw vaardigheden en zorgnoden zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zo kunnen we je oriënteren naar de route en uitstroomprofiel in fase 2 dat het best bij jou past. De eerste fase duurt minstens 2 leerjaren. 

Binnen fase 2 hebben we 3 verschillende routes met elk hun eigen uitstroomprofiel(en). Naast een brede basisvorming krijg je ook een specifieke vorming met o.a. ateliers. De ateliers zijn geselecteerd in functie van het uitstroomprofiel. 

In de belevingsgerichte route bieden we belevingsateliers aan. De focus ligt op psychomotorisch en gevoelsmatig welbevinden. We bieden onder andere volgende belevingsateliers aan: sensomotorisch atelier, basale stimulatie, voeding, zelfverzorging,…. Het uitstroomprofiel van deze route zijn de belevingsateliers in een zorginstelling of dagcentrum.  

In de activiteitengeriche route bieden we activiteitenateliers aan. Tijdens deze ateliers worden nieuwe technieken en vaardigheden aangeleerd en leggen we de focus op het proces. Voorbeelden van activiteitenateliers zijn: tuin, beleving, crea, hout, koken en handvaardigheid. Het uitstroomprofiel van deze route zijn de ateliers in een dagcentrum

In de arbeidsgerichte route bieden we arbeidsateliers aan. Tijdens deze ateliers worden ook nieuwe technieken en vaardigheden aangeleerd en hebben we zowel een focus op proces als product. Er worden kwaliteitsnormen gekoppeld aan deze ateliers. Semi-industrieel werk, logistiek en administratie, horeca, tuin, techniek, ICT, … zijn voorbeelden van arbeidsateliers. Het uitstroomprofiel van deze route zijn de arbeidsateliers in een dagcentrum en begeleid werken.

jouw schoolloopbaan
schema flexibel toekomstgericht aanbod OV1
Fase 1
Oriënteringsfase

brede, verkennende fase in functie van basisvorming en oriëntering in de meest passende doorstroomklas, op basis van diverse criteria: cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, psychomotorische ontwikkeling, zelfredzaamheidsniveau, communicatie,...

mozaïek-klassen
schema flexibele organisatie
belevingsgerichte route groene route

Focus op belevingsgerichte dagbesteding.

STROOM GROEN

belevingsateliers in zorginstellingen

Fase 2
Activiteitengerichte route rode route

Aanleren van technieken en vaardigheden. Focus ligt op het proces.

STROOM rood

vrijetijdateliers in dagcentra

arbeidsgerichte route blauwe route

Leerlingen uitdagen om deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten. Bepaalde verwachtingen op vlak van aantal, kwaliteit, taakspanning, zelf- redzaamheid. Focus ligt op proces en product.

STROOM paars

vrijetijdateliers in dagcentra en arbeidsateliers binnen of buiten dagcentra

STROOM blauw

combinatie arbeidsateliers binnen of buiten

dagcentra

en begeleid werk

STROOM Blauw

begeleid werken

of

vrijwilligerswerk

belevingsgerichte en activiteitengericht route 
finaliteit OV1-attest maatschappelijke integratie
arbeidsgerechte route 
finaliteit OV1-attest met arbeidsdeelname
wil jij OV1 ook eens in het echt ontdekken? heb je nog een vraag?

contacteer onze ortho OV1 voor meer info of maak een afspraak.

de inschrijvingsdata vind je hier.

bottom of page