top of page
Welkom op de pagina van
Opleidingsvorm 2

Benieuwd naar de werking van OV2? Je kan hier alles lezen! Scroll door de pagina en kijk eens naar de sfeerbeelden. Je kan ook doorklikken naar schoolloopbaan, onze klassen of het flexibel aanbod in ateliers.

Wat is OV2?

In opleidingsvorm 2 of OV2 is het onderwijs gericht op het maatschappelijk functioneren in een omgeving met ondersteuning. We bereiden je voor op betaalde arbeid in een beschermd milieu of op eenvoudige jobs in een omgeving aangepast aan jouw ontwikkelingsmogelijkheden.

Voor wie?

Voor jongeren vanaf 13 jaar met een matig tot ernstige mentale beperking (type 2), jongeren met een fysieke beperking (type 4) of jongeren met ASS (type 9).

OV2 in Woudlucht?

Samen met jou willen we een leerpad bewandelen. Als eindbestemming houden we een kwaliteitsvol leven met een zo groot mogelijke zelfstandigheid voor ogen. We bieden een flexibel aanbod aan en willen jou prikkelen om net dat tikkeltje meer van jezelf te geven. Zo kan jij stap voor stap groeien, op je eigen tempo, en wordt je zelfvertrouwen verhoogd. Ook ondernemingszin en verantwoordelijkheid nemen vinden we belangrijk. Jij bent ten slotte eigenaar van je eigen leerproces. Wij zorgen voor gepaste begeleiding met respect voor jouw persoonlijke noden. Binnen OV2 is er een waaier aan ateliers zodat je je eigen talenten kan ontdekken. Wat spreekt jou aan en waarvoor wil jij je inzetten? Welke keuzes zal jij nemen? We werken elke dag aan vaardigheden en competenties, zowel binnen de school als op verplaatsing.

Jouw schoolloopbaan
jouw schoolloopbaan

OV2 verloopt in twee fases.

Fase 1 duurt ten minste twee leerjaren. We werken zowel aan arbeidsgeschiktmaking als aan sociale aanpassing. De basisvaardigheden die nodig zijn om te werken in een omgeving met ondersteuning, worden ingeoefend tijdens de lessen beroepsgerichte vorming.

In fase 2 werken we intensief aan arbeidsvaardigheden. Tijdens de keuzeateliers kan je op basis van je interesses en talenten een atelier kiezen. We zetten ook sterk in op Praktijklessen Op Verplaatsing. Je kan, indien mogelijk, stage lopen in een maatwerkbedrijf of bij een stagebedrijf dat de nodige ondersteuning voorziet.

Op het einde van de tweede fase kan je instappen in het alternerend leren. Je volgt twee dagen per week les op school en werkt de overige drie dagen op een stageplaats. Op deze manier wordt de stap van school naar werken verkleind.

 

Voortdurend brengen we jouw leerproces in kaart en sturen we je schoolloopbaan bij. We toetsen af of je klaar bent voor de volgende fase. We willen je alle kansen bieden op een toekomstige tewerkstelling binnen maatwerk.

Onze klassen
Onze klassen

Instroomgroep

De Instroomgroep is de groep waarin je terecht komt na je overstap uit de basisschool. Wij willen dat jij je thuis voelt bij ons. Wij willen jou vooral goed leren kennen tijdens dit eerste jaar en besteden veel aandacht aan een complete beeldvorming.

Oriëntatiegroep

In de Oriëntatiegroep ga je kennis maken met de verschillende ateliers en willen we ontdekken waar jouw talenten liggen. Je krijgt van elke Atelier een basispakket van 2 lesuren, de andere uren BGV besteden we aan het Atelier BARVA.

Website_Deel2-13 kopie.jpg
DSCF2184.JPG

Groeigroep

We geven jou alle tijd om jouw talenten te ontwikkelen in de Groeigroep. Je leert de technieken uit de verschillende ateliers en maakt kennis met de werkvloer via Praktijklessen Op Verplaatsing. In de groeigroep krijg je de tijd die je nodig hebt om te groeien, voor de meeste leerlingen zijn dat meerdere schooljaren.

Ervaringsgroep

Wanneer je klaar bent voor een individuele stage stap je over naar de Ervaringsgroep. Ook hier krijg je voldoende tijd om verschillende ervaringen op te doen, voor de meeste leerlingen neemt het traject ook enkele schooljaren in beslag.

Uitstroomgroep

Wie voldoende ervaring heeft, gaat in de Uitstroomgroep een jaar lang de school en de werkvloer combineren. Je komt 2 dagen per week naar school, de 3 andere dagen ga je op stage. De meeste leerlingen hebben op het einde van dit schooljaar de kans om aan de slag te gaan in het stagebedrijf.

Doorgroeigroep

De Doorgroeigroep is een groep van jongeren voor wie de prestatiedruk binnen de groeigroep, ervaringsgroep of uitstroomgroep (tijdelijk) te hoog ligt. In deze groep leggen we de druk iets lager en wanneer blijkt dat het werken in een maatwerkbedrijf niet binnen jouw mogelijkheden ligt kijken we samen naar alternatieven.

Onze ateliers
Onze ateliers

Atelier BARVA

Het Atelier BARVA of basis arbeidsvaardigheden organiseren we in de klassen van de eerste fase. Je maakt er kennis met verschillende technieken zoals sorteren, vouwen, werken met handgereedschappen, enz.... Daarnaast besteden we veel aandacht aan motorische vaardigheden. We brengen deze vaardigheden in kaart met de Ruward handvaardigheidstest waarvoor onze school een erkend testcentrum is. De ergotherapeut komt in de klassen ondersteunen tijdens de lessen BARVA of geeft individuele therapie waar nodig.

Atelier VERPAKKING

Tijdens het Atelier Verpakking leer je verschillende technieken uit de verpakkingswerkplaats. Je gaat wegen, sorteren, uitpakken, inpakken, intern transport verzorgen, enz.... Stelselmatig drijven we de moeilijkheidsgraad van de oefeningen op, verhogen we het tempo en hanteren we strengere  kwaliteitseisen. We werken aan opdrachten voor verschillende bedrijven uit de regio. We etiketteren verpakkingszakken, of stellen pakketjes met relatiegeschenken samen. We organiseren wekelijkse Praktijklessen op Verplaatsing in de verpakkingsafdeling van een maatwerkbedrijf.

Atelier GROENBEHEER

Vele maatwerkbedrijven uit de grote regio hebben een groenafdeling. Ons Atelier Groenbeheer geeft je een voorbereiding op het werken in deze afdeling. Naast het beheren van de eigen tuin waarin we kleinfruit, kruiden, eetbare bloemetjes en thee kweken, werken we mee aan het onderhoud van het schooldomein. Verwijderen van onkruid, schoonhouden van paden, aanbrengen van bodembedekking, scheren van hagen en maaien van gras zijn allemaal technieken die aan bod komen. We gaan regelmatig op Praktijkles Op Verplaatsing in een bedrijf dat frambozen kweekt, in de witloofteelt en de groendienst van een maatwerkbedrijf.

Atelier montagetechniek

Een groeimarkt voor verschillende maatwerkbedrijven is de afdeling elektromontage. In het Atelier montagetechniek leer je om kabels op lengte te maken, te ontmantelen, vertinnen en te voorzien van een kabelschoen. Deze losse kabels stel je samen tot een kabelboom of gebruik je om verbindingen te leggen in een kabelkast. Daarnaast leer je ook mechanische verbindingen te leggen en onderhouden we de fietsen van de school. We gaan regelmatig op Praktijkles Op Verplaatsing in de afdeling elektromontage van een maatwerkbedrijf.