Wie gaat jou begeleiden?
Deze toffe en gedreven mensen zijn er elke dag om jou een fijne schooltijd te bezorgen. 

Ons grote team bestaat uit verschillende kleine teams, elk met hun eigen expertise en taak. Het secretariaat is het kloppend hart van de school: iedereen kan er steeds terecht.  Het beleidsteam garandeert een optimale, dagelijkse werking en stuurt onze school in de juiste richting. Samen met het orthopedagogisch team bouwen zij voortdurend aan de visie en het beleid van onze school. De verschillende vakgroepen zorgen voor kwaliteit in het lesgeven en werken nauw samen met M@@t en het multidisciplinair team (psycholoog, logopedist, ASS-coach, ergotherapeut, kinesist, verpleegkundige, kinderverzorger).

 
Hoe willen we dit bereiken?

We willen een veilige haven zijn in een samenleving die steeds verandert. De nieuwe gebouwen, ontworpen naar de nood van de verschillende doelgroepen, zijn aangename plaatsen om je dag door te brengen. Dat gaat hand in hand met de groene, bosrijke, rustige omgeving waarin we gelegen zijn. 

We willen er zorg dragen voor elke leerling. Dat doen we door multidisciplinair overleg te combineren met het werken via een doordachte handelingsplanning: waar sta jij nu en wat heb je nodig om te kunnen groeien?  We willen dat iedere leerling zich goed voelt en tegelijk willen we hen zo goed mogelijk voorbereiden op integratie in de maatschappij.

 

Dankzij tal van projecten hebben we aandacht voor bredere maatschappelijke competenties en 21ste eeuwse vaardigheden. Zo hebben we een uitstekende werking Lichamelijke Opvoeding die niet alleen garant staat voor beweging in een breed sportaanbod, maar ook werkt rond sociale vaardigheden en gezondheid in het algemeen. Leerkrachten L.O. organiseren sportactiviteiten of fitnessbegeleiding tijdens de middagpauze en zetten zich, samen met andere teamgenoten, in voor het Health Project. In dat project gaan ze aan de slag met leerlingen die bijvoorbeeld willen werken aan hun lichaamsgewicht. Een gezonde geest in een gezond lichaam dus.

Daar dragen ook andere werkgroepen toe bij. De werkgroep gezondheid zet acties op poten om het welbevinden te verhogen en biedt op regelmatige basis gratis fruit aan. Onze grootkeuken bereidt elke dag verse en gezonde maaltijden en broodjes, we werken liefst met verse groenten geteeld door de opleiding tuinbouwarbeider.

Via de werkgroep MOS wordt er aandacht besteed aan het leefmilieu op en rond de school. Zo heeft elke werkgroep een andere taak, maar is het doel uiteindelijk hetzelfde. Deze werkgroepen zorgen samen met Cultuur Op SchoolSpeelplaatswerkingGelijke Onderwijs Kansen (GOK) en de Leerlingenraad voor gelukkige jongeren die zich goed kunnen voelen in een sfeervolle school. Ook de lessen Levensbeschouwelijke Vakken spelen hier een grote rol en staan in hun werking stil bij de identiteit en de talenten van elke leerling. En via de jaarlijkse Rode Neuzen en Stip It acties dragen alle vakken hun steentje bij!  

Maatschappelijk relevante thema’s zoals (sociale) mediaverkeerEHBO en mond- en tandzorg krijgen een vaste plaats via preventie in de klas. Tijdens alle klasoverschrijdende momenten, zoals GWWprojectweekspeeddaten en zoveel meer, leren onze jongeren omgaan met iedereen en samenwerken. En we hebben permanent aandacht voor een positieve attitudevorming: op school, op stage en via Praktijkles Op Verplaatsing

 
Wie zijn onze partners?

Dat kunnen we niet alleen realiseren. BuSO Woudlucht heeft het geluk te kunnen samenwerken met tal van partners. Sommigen dragen bij aan het beleid van de school of bieden financiële ondersteuning, anderen begeleiden mee onze leerlingen of geven vorm aan pedagogische projecten. Elk partnerschap is waardevol voor de goede werking van onze school:

De leerling – de ouder(s) – de opvoeder(s) of leefgroepen - Het Huis van het GO! – pedagogische begeleiders GO! – Huis 11 – CLB Leuven Tienen Landen - BuBao Woudlucht – Internaat Woudlucht – MS Ter Beuke Kessel-lo – Atheneum De Ring Leuven – ONW Centrum – Scholengemeenschap Leuven – Stad Leuven – onze buurtbewoners - Preventiedienst Leuven – VediBuso – UCLL – Mediawijs Vlaanderen – SVS – alle stageplaatsen en werkplekken – PXL Healthcare – Scholen van Morgen - Mediawijs - European School - Link in de Kabel - Abesco - Konekt - DOP - Dr. Mobi - Vlaamse Stichting Verkeerskunde - Slimme Mobiele Scholen - MOEV 

BuSO Woudlucht

Prosperdreef 3, 3001 Heverlee

016/38 06 66

secretariaat.buso@woudlucht.be

  • Instagram - grijze cirkel
  • Facebook - grijze cirkel
© 2019 - disclaimer