top of page
Wat willen we bereiken?
WAT willen we bereiken?

Onze ambities zijn verbinden, bouwen, uitdagen en blijven zoeken. Niet toevallig werkwoorden! We zijn vastbesloten om daar hard aan te werken, samen met jou, je ouders, je opvoeder. Wij willen dat jij fier bent op jezelf en dat je met vertrouwen de wereld kan verkennen.

insta_pijltje.png

Woudlucht

verbindt

Een leerling in Woudlucht doet ertoe en daarom willen wij met jou een verbintenis aan gaan. De school is een actief betrokken partner binnen jouw schoolloopbaan en stelt een goede relatie centraal. Aan de hand van voldoende ondersteuning enerzijds en duidelijke afspraken anderzijds, creëren we samen een veilig, verbindend en toegankelijk leefklimaat. Met een oplossingsgerichte aanpak streven we naar een leereffect in wisselwerking tussen alle actoren die hun verantwoordelijkheid opnemen en zich richten op herstel.

insta_huisje.png

Woudlucht

BOUWT

Opdat jij je veilig voelt en aan je toekomst zou kunnen bouwen, zorgen we voor stabiliteit, evenwichtigheid en een duidelijke structuur als basis voor een krachtige leeromgeving. Onze bouwstenen voor jouw maximale ontplooiing zijn voorspelbaarheid, visualisatie en een helder en persoonlijk leerlinggericht leerkader. We geven je die mee zodat jij er mee aan de slag kunt gaan om datgene te bouwen wat je zelf belangrijk vindt. 

insta_profiel.png

Woudlucht

DAAGT UIT

In onze school mag je jezelf zijn. Samen met jou en de mensen die je omringen, gaan we op zoek naar wat je drijft. We nemen jouw talenten als rode draad voor maximale (zelf)ontplooiing in alle domeinen van het leven. We zijn ervan overtuigd dat iedereen talenten bezit en zijn vastberaden om je hierop te blijven aanspreken en uit te dagen. Door onze gepersonaliseerde aanpak en warme benadering dagen we leerlingen uit om uit te vliegen en om zelfbewust de wereld in te stappen. Je schrijft zelf mee aan jouw verhaal. 

insta_vergrootglas.png

Woudlucht

blijft zoeken

We waarborgen een grondige kennismaking en nemen de tijd die hiervoor nodig is. Met het hele team brengen we de beeldvorming zorgvuldig in kaart en formuleren wat jij nodig hebt. Aangezien leerlingen veranderen en noden meegroeien, kiezen we voor een individuele aanpak die regelmatig wordt bijgestuurd. We engageren ons om te blijven zoeken naar wat werkt en wie kan helpen, ook wanneer het perspectief even zoek lijkt. 

Wie gaat jou begeleiden?
Wie gaat jou begeleiden?
Deze toffe en gedreven mensen zijn er elke dag om jou een fijne schooltijd te bezorgen. 
Woudlucht_2223-3.jpg

Ons grote team bestaat uit verschillende kleine teams, elk met hun eigen expertise en taak. Het secretariaat is het kloppend hart van de school: iedereen kan er steeds terecht.  Het beleidsteam garandeert een optimale, dagelijkse werking en stuurt onze school in de juiste richting. Samen met het orthopedagogisch team bouwen zij voortdurend aan de visie en het beleid van onze school. De verschillende vakgroepen zorgen voor kwaliteit in het lesgeven en werken nauw samen met M@@t en het multidisciplinair team (psycholoog, logopedist, ASS-coach, ergotherapeut, kinesist, verpleegkundige, kinderverzorger).

Hoe willen we dit bereiken?

We willen een veilige haven zijn in een samenleving die steeds verandert. De nieuwe gebouwen, ontworpen naar de nood van de verschillende doelgroepen, zijn aangename plaatsen om je dag door te brengen. Dat gaat hand in hand met de groene, bosrijke, rustige omgeving waarin we gelegen zijn. 

We willen er zorg dragen voor elke leerling. Dat doen we door multidisciplinair overleg te combineren met het werken via een doordachte handelingsplanning: waar sta jij nu en wat heb je nodig om te kunnen groeien?  We willen dat iedere leerling zich goed voelt en tegelijk willen we hen zo goed mogelijk voorbereiden op integratie in de maatschappij.

Hoe willen we dit bereiken?

Dankzij tal van projecten hebben we aandacht voor bredere maatschappelijke competenties en 21ste eeuwse vaardigheden. Zo hebben we een uitstekende werking Lichamelijke Opvoeding die niet alleen garant staat voor beweging in een breed sportaanbod, maar ook werkt rond sociale vaardigheden en gezondheid in het algemeen. Leerkrachten L.O. organiseren sportactiviteiten of fitnessbegeleiding tijdens de middagpauze en zetten zich, samen met andere teamgenoten, in voor het Health Project. In dat project gaan ze aan de slag met leerlingen die bijvoorbeeld willen werken aan hun lichaamsgewicht. Een gezonde geest in een gezond lichaam dus.

Daar dragen ook andere werkgroepen toe bij. De werkgroep gezondheid zet acties op poten om het welbevinden te verhogen en biedt op regelmatige basis gratis fruit aan. Onze grootkeuken bereidt elke dag verse en gezonde maaltijden en broodjes, we werken liefst met verse groenten geteeld door de opleiding tuinbouwarbeider.

Via de werkgroep MOS wordt er aandacht besteed aan het leefmilieu op en rond de school. Zo heeft elke werkgroep een andere taak, maar is het doel uiteindelijk hetzelfde. Deze werkgroepen zorgen samen met Cultuur Op SchoolSpeelplaatswerkingGelijke Onderwijs Kansen (GOK) en de Leerlingenraad voor gelukkige jongeren die zich goed kunnen voelen in een sfeervolle school. Ook de lessen Levensbeschouwelijke Vakken spelen hier een grote rol en staan in hun werking stil bij de identiteit en de talenten van elke leerling. En via de jaarlijkse Rode Neuzen en Stip It acties dragen alle vakken hun steentje bij!  

Maatschappelijk relevante thema’s zoals (sociale) mediaverkeerEHBO en mond- en tandzorg krijgen een vaste plaats via preventie in de klas. Tijdens alle klasoverschrijdende momenten, zoals GWWprojectweekspeeddaten en zoveel meer, leren onze jongeren omgaan met iedereen en samenwerken. En we hebben permanent aandacht voor een positieve attitudevorming: op school, op stage en via Praktijkles Op Verplaatsing

Wie zijn onze partners?
Wie zijn onze partners?

Dat kunnen we niet alleen realiseren. BuSO Woudlucht heeft het geluk te kunnen samenwerken met tal van partners. Sommigen dragen bij aan het beleid van de school of bieden financiële ondersteuning, anderen begeleiden mee onze leerlingen of geven vorm aan pedagogische projecten. Elk partnerschap is waardevol voor de goede werking van onze school:

De leerling – de ouder(s) – de opvoeder(s) of leefgroepen - Het Huis van het GO! – pedagogische begeleiders GO! – Huis 11 – CLB Leuven Tienen Landen - BuBao Woudlucht – Matadi – Campus Redingenhof – Atheneum De Ring Leuven – LSC CO – Scholengemeenschap Leuven – Stad Leuven – onze buurtbewoners - Preventiedienst Leuven – VediBuso – UCLL – Mediawijs Vlaanderen – SVS – alle stageplaatsen en werkplekken – PXL Healthcare – Scholen van Morgen - Mediawijs - European School - Link in de Kabel - Abesco - Konekt - DOP - Dr. Mobi - Vlaamse Stichting Verkeerskunde - Slimme Mobiele Scholen - MOEV - vzw Krijt

bottom of page