Overzicht vrije plaatsen

Deze opsomming per opleidingsvorm geeft het aantal vrije plaatsen weer.

Opleidingsvorm 1    (OV1)

OV1 A

OV1 B

OV1 C

0

0

1

OV1 D

OV1 Z

1

0

ZOM 1

ZOM 2a

ZOM 2b

ZOM 3

0

1

1

0

Opleidingsvorm 2    (OV2)

1e fase

2e fase

2

0

Opleidingsvorm 3 (OV3)

Observatiefase

Observatiejaar 

 

7

Opleidingsfase

1e jaar opleidingsfase Basis horeca

1e jaar opleidingsfase Basis groenvoorziening en decoratie

1e jaar opleidingsfase Basis organisatie en logistiek

2e jaar opleidingsfase Grootkeukenmedewerker

2e jaar opleidingsfase Tuinbouwarbeider

2e jaar opleidingsfase Interieurbouwer

1

0

0

3

0

0

Kwalificatiefase

1e en 2e jaar kwalificatiefase Grootkeukenmedewerker

1e en 2e jaar kwalificatiefase Tuinbouwarbeider

1e en 2e jaar kwalificatiefase Interieurbouwer

Duaal medewerker fastfood kwalificatiefase

Duaal medewerker groen- en tuinbeheer kwalificatiefase

8

9

0

0

1

Integratiefase

Integratiefase Grootkeukenmedewerker, Tuinbouwarbeider, Interieurbouwer

Duaal medewerker fastfood integratiefase

Duaal medewerker groen- en tuinbeheer integratiefase

3

0

0

Opleidingsvorm 4 (OV4)

Vestiging KA Ring

2 A basisoptie moderne talen - wetenschappen 

3 ASO economische wetenschappen en 3 ASO natuurwetenschappen

4 ASO economie en 4 ASO wetenschappen

0

0

0

Vestiging Campus Redingenhof

2A basisoptie economie en organisatie

2B basisoptie STEM en basisoptie economie en organisatie/maatschappij en welzijn

3 TSO bedrijf en organisatie

3 BSO plant, dier, milieu en 4 BSO plant, dier en milieu

4 TSO handel

3 BSO organisatie en logistiek en 4 BSO kantoor

0

1

0

2

0

1