top of page

Organisatie en logistiek

Visie op de studierichting

In de studierichting 'organisatie en logistiek' maken leerlingen kennis met mogelijke toekomstige beroepenvelden binnen verkoop, administratie en logistiek. De focus ligt daarbij op communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop), administratieve vaardigheden (in functie van onthaal) en uitvoerende taken (binnen logistiek).

Leerlingenprofiel

We vinden hier leerlingen terug met een duidelijke interesse in toegepaste bedrijfscommunicatie die bereid zijn om mensen te ontvangen en verkoopgesprekken te voeren. Ze voeren administratieve taken uit met de verwachte nauwkeurigheid en efficiëntie, tonen interesse in softwaretoepassingen en reageren flexibel op diverse opdrachten. Maar we vinden ook leerlingen die interesse hebben in uitvoerende taken binnen de logistieke sector zoals de ontvangst en opslag van goederen. Hierbij leren ze werken met interne transportmiddelen zoals een steekwagen.

Lessentabel
Vak
Lesuren
PAV: thematisch werken
4
PAV: zelfstandig leren werken
3
Nederlands
1
Frans
2
Engels
3
Levensbeschouwelijke vakken
2
Organisatie en logistiek
9
Toegepaste informatica
4
Gezondheid & beweging
2
Groeisessie
1
Coaching
1
bottom of page