top of page

STEM-technieken - land- en tuinbouw

Lessentabel
Vak
Totaal
PAV: thematisch werken
8
PAV: zelfstandig onderzoekend leren
3
Frans
2
Engels
2
Levensbeschouwelijke vakken
2
Land en tuinbouw
8
STEM - technieken
3
Gezondheid & beweging
2
Uitdaging
1
Coaching
1
bottom of page