top of page

Economie en organisatie - maatschappij en welzijn

Lessentabel
Vak
Totaal
Thematisch werken
8
Frans
2
Engels
2
ICT
1
Zelfstandig en ontdekkend leren
3
Levensbeschouwelijke vakken
2
Land en tuinbouw
9
STEM - technieken
3
Lichamelijke opvoeding
2
Groeisessie
1
Talent! (project)
bottom of page