top of page

Eerste leerjaar B

Lessentabel
Vak
Totaal
PAV: Thematisch werken
8
PAV: zelfstandig onderzoekend leren
5
Techniek
6
Frans
2
Engels
1
Levensbeschouwelijke vakken
2
Gezondheid & beweging
2
Talent! (beeld, muziek&expressie, sport, groei)
4
Uitdaging
1
Coaching
1
bottom of page