top of page

Eerste leerjaar B

Lessentabel
Vak
Lesuren
PAV: Thematisch werken
8
PAV: zelfstandig leren werken
5
Techniek
6
Frans
2
Engels
1
Levensbeschouwelijke vakken
2
Gezondheid & beweging
2
Talent! (beeld, muziek & expressie, sport, ondernemen, groeisessie, STEM)
4
Uitdaging: talen en wiskunde
1
Coaching
1
bottom of page