top of page

2A basisoptie economie en organisatie

Lessentabel
Vak
Totaal
Nederlands
4
Frans
4
Engels
2
Wiskunde
4
Techniek
2
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
2
Geschiedenis & burgerschap
2
Economie & organisatie
5
Levensbeschouwelijke vakken
2
Gezondheid & beweging
2
Groeisessie
1
Uitdaging
1
Coaching
1
bottom of page