top of page

2A basisoptie economie en organisatie

Lessentabel
Vak
Totaal
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
4
Techniek
2
Aardrijkskunde
2
Natuurwetenschappen
1
Geschiedenis
2
Economie/ICT
5
Burgerschap
1
Levensbeschouwelijke vakken
2
Lichamelijke opvoeding
2
Groeisessie
1
Update/upgrade
1
bottom of page