top of page

2A basisoptie economie en organisatie

Lessentabel
Vak
Lesuren
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
4
Techniek
2
Aardrijkskunde
2
Natuurwetenschappen
1
Geschiedenis & burgerschap
2
Economie & organisatie
5
Levensbeschouwelijke vakken
2
Gezondheid & beweging
2
Groeisessie
1
Uitdaging: talen en wiskunde
1
Coaching
1
bottom of page