top of page

Plant dier en milieu

Visie op de studierichting

In de opleiding 'plant, dier en milieu' ligt de focus op het aanleren van basistechnieken die thuis horen in land- en tuinbouw. Leerlingen leren omgaan met dieren, telen van planten, onderhouden van tuinen, verzorgen van dieren, bewerken van bodems, oogsten van vruchten,... steeds met aandacht voor veiligheid en milieurichtlijnen. Ze leren ook materialen en machines uit de land- en tuinbouw veilig en correct gebruiken.

Leerlingenprofiel

Deze opleiding is uitermate geschikt voor leerlingen die houden van de natuur, land- en tuinbouw, dieren en planten en daarbij respect hebben voor het milieu. Daarnaast hechten ze veel belang aan veilig en hygiënisch werken en voeren ze opdrachten uit met zin voor creativiteit.

Lessentabel
Vak
Lesuren
PAV: thematisch werken
4
PAV: zelfstandig leren werken
3
Nederlands
1
Engels
2
Levensbeschouwelijke vakken
2
Plant
8
Dier
8
Keuze plant/dier
2
Gezondheid & beweging
2
Coaching
1
bottom of page