BuSO Woudlucht is UNIEK IN ONDERWIJS! Wij maken deel uit van een mooie, grote campus aan de rand van Heverlee-bos en werken daar nauw samen met de basisschool, het internaat en het ondersteuningsnetwerk.

Wij bieden vier opleidingsvormen aan, op meerdere campussen, en beschikken over enkele opleidingen die uniek zijn in de regio. 

Gespecialiseerde leerkrachten stippelen, samen met de orthopedagoog en het multidisciplinair team, een leertraject OP MAAT uit. Dat doen we steeds IN SAMENSPRAAK met jou en je ouder(s) of verantwoordelijke(n), bijgestaan door het CLB.

 
Voor wie?

Voor jongeren vanaf 13 jaar met een matig tot ernstige mentale beperking (type2), jongeren met een fysieke beperking (type 4) of jongeren met ASS (type 9). 

Wat is OV1?

OV1 geeft je een sociale vorming met het oog op leven en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning. Je leert er keuzes maken wat wonen, werken en vrije tijd betreft.

In OV1 krijg je de kans om je talenten te ontdekken en maximaal te ontwikkelen door in te zetten op een gevarieerd aanbod van verschillende ateliers (toneel, muziek, crea, hout, tuin, koken,…). Je krijgt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een Sociaal Maatschappelijke Training, individuele stage of een training Begeleid Wonen. Dankzij de expertise van ervaren leerkrachten, ondersteund door een multidisciplinair team, en de huiselijke sfeer in de zorgvuldig ingerichte ruimtes kunnen we voortdurend inspelen op de individuele zorg van iedere leerling.  

Opleidingsvorm 1

 
Voor wie?

Voor jongeren vanaf 13 jaar met een (rand)normale begaafdheid en een diagnose ASS zonder bijkomende gedragsproblematiek (type 9).

Wat is OV1 ZOM?

Binnen OV1 bieden wij een aparte ZOM-werking aan. ZOM staat voor Zorg Op Maat en bereid je voor op niet-betaalde arbeid of vrijwilligerswerk binnen je interesses, in een omgeving met ondersteuning. 

In de ZOM-klassen garanderen gespecialiseerde leerkrachten en paramedische ondersteuners een specifieke autiwerking. In drie fases zorgen we voor een programma op maat waarbij functioneel werken de leidraad is. Zo krijg je belangrijke vaardigheden, die nodig zijn voor het dagelijks leven, onder de knie. Structuurvoorspelbaarheid en duidelijkheid staan centraal. Een klasoverschrijdende werking via ateliers en keuzevakken, zorgt ervoor dat jouw leertraject zo goed mogelijk aansluit bij je interesses. In de laatste fase hebben we veel aandacht voor de overstap naar vrijwilligerswerk door stageplaatsen te bezoeken en oud-leerlingen aan het woord te laten met hun ervaringen.

OV1 Zorg Op Maat

 
Voor wie?

Voor jongeren vanaf 13 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2), jongeren met een fysieke beperking (type 4) en jongeren met een diagnose ASS zonder bijkomende gedragsproblematiek (type 9).

Wat is OV2?

In OV2 bereiden we je voor op het maatschappelijk functioneren in een omgeving met ondersteuning: leven en werken in een beschermd milieu of op eenvoudige jobs in een omgeving aangepast aan jouw ontwikkelingsmogelijkheden.

In kleine klasgroepen krijg je de mogelijkheid jezelf te ontplooien, je eigen leefwereld beter te leren kennen en sociale vaardigheden te oefenen. OV2 verloopt in twee fases. In elke fase bieden we een doordachte mix van Algemene Sociale Vorming (ASV) en Beroeps Gerichte Vorming (BGV) aan. Dat gebeurt allemaal gestructureerd en in een omgeving met veel ondersteuning.  Elk traject verloopt op maat van de leerling. Via keuzeateliers en Praktijkles Op Verplaatsing (POV) gaan we volop voor het optimaliseren van arbeidsvaardigheden, met oog voor je interesses en talenten. Dat we daarbij gebruik kunnen maken van aangepaste praktijkruimtes en specifiek ingerichte lokalen, zoals de ‘studioklas’, is een troef en bevordert het leerproces van iedere leerling. 

Opleidingsvorm 2

 
Voor wie?

Voor jongeren vanaf 13 jaar met aangepaste onderwijsbehoeften (type basisaanbod), jongeren met een fysieke beperking (type 4) en jongeren met een diagnose ASS zonder bijkomende gedragsproblematiek (type 9).

Wat is OV3?

OV3 heeft als doel je een algemene, sociale en beroepsvorming te geven, gericht op wat je nodig hebt om zelfstandig te leven en te werken.

In OV3 heb je de keuze tussen drie opleidingen: Grootkeukenmedewerker, Interieurbouwer en Tuinbouwarbeider. Leerkrachten Beroeps Gerichte Vorming (BGV) kennen de kneepjes van hun vak en begeleiden je vanaf het observatiejaar. In dat jaar maak je uitgebreid kennis met de verschillende opleidingen, zodat je een goede keuze kan maken. Samen met jou, je ouder(s) of opvoeder(s), de leerkrachten (G)ASV, de leerlingenbegeleider en de orthopedagoog gaan we aan de slag en bouwen we een leertraject op maat. De ruime praktijklokalen, volwaardige infrastructuur en moderne machines zorgen voor een realistische weergave van de werkvloer. Onder andere sociale vaardigheidstraining, aandacht voor leren leren, maatschappelijk relevante projectenstages en Praktijkles Op Verplaatsing (POV) zijn belangrijke pijlers in jouw groeiproces.

Opleidingsvorm 3